INSTRUCCIÓNS

1. Debe cubrir TODOS os campos obrigatoriamente, salvo os campos EMAIL e TELÉFONO MÓBIL que son OPTATIVOS (pero MOI recomendados). Se vai solicitar cursos de TELEFORMACIÓN deberá introducir un EMAIL

2. O CONTRASINAL que introduza agora será o que deberá de empregar de aquí en adiante para acceder os servicios telemáticos da EGAP

3. En caso de extravío do CONTRASINAL poderá solicitar que se lle reenvíe ao seu EMAIL, sempre e cando introduza un EMAIL válido

4. Estes datos que agora introduce poderán ser modificados ou borrados cando vostede o desexe dende esta aplicación ou poñendose en contacto coa EGAP

5. A EGAP pode solicitarlle en calquera momento os documentos acreditativos das declaracións que cubra neste formularioDATOS PERSOAIS

NIF
CONTRASINAL
CONFIRMAR O CONTRASINAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NOME
SEXO
TELÉFONO MÓBIL (RECOMENDADO)
EMAIL
CONFIRMAR EMAIL


DATOS ADMINISTRATIVOS

DENOMINACIÓN POSTO TRABALLO
ADMINISTRACIÓN
CONSELLERÍA OU ORGANISMO
DATA INGRESO ADM. (Exemplo: 01/01/1901)
CLASE DE PERSOAL
CLASE DE PERSOAL
GRUPO
GRUPO
DESCRIPCIÓN DAS SÚAS TAREFAS
ENTIDADE DE TRABALLO
ENDEREZO DO TRABALLO
LOCALIDADE
TELÉFONO TRABALLO


DECLARACIÓNS

TODOS OS DATOS INTRODUCIDOS SON VERÍDICOS E ACEPTO A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DA EGAP
ESTOU NUNHA SITUACIÓN PREVISTA NO ARTIGO 93 DO DECRETO LEXISLATIVO 2/2015, DO 12 DE FEBREIRO (para a igualdade)
DISCAPACITADO CON GRAO DE MINUSVALÍA IGUAL OU SUPERIOR AO 33%
DIFICULTADES DE ACCESO Á FORMACIÓN PRESENCIAL
NON QUERO RECIBIR AS NOVAS DA EGAP

TERMOS LEGAIS

VOLTAR