Volver aos detalles do artigo As edificacións tradicionais do artigo 40 da Lei do solo de Galicia: concepto, evolución e análise