Voltar รณ detalle do artigo A potestade dos Concellos para sancionar os incumprimentos da normativa COVID-19