Voltar ó detalle do artigo Son as comisións parlamentarias de investigación un instrumento efectivo de loita contra a corrupción pública?