Volver aos detalles do artigo A Lei 9/2017, de contratos do sector público, desde a perspectiva da Administración local. Especial referencia ás disposicións adicionais segunda e terceira Descargar Descargar PDF