REXISTRO DE FORMADORES E ENTIDADES ONLINE
flechaObxecto deste rexistro  
"A EGAP, no desenvolvemento das funcións que ten atribuídas, considera necesario dispor dunha base de datos de formadores integrada por expertos en temas de interese para a Administración Pública co obxecto de atender as necesidades formativas que se requiran para os empregados públicos. Mediante esta base de datos xestionarase a información dispoñible sobre os colaboradores nas actividades formativas. A base estará suxeita a unha regulación e seguirá uns procedementos acordes coas necesidades actuais da escola; así mesmo, manterá a información relativa ós profesores, titores e coordinadores, tanto os datos achegados por estes como os resultados das avaliacións das actividades en que participen."

Escola Galega de Administración Pública. Resolución 13 de Novembro de 2007
flechaAcceder á miña solicitude  
Se vostede xa presentou unha solicitude, pode acceder ós datos da mesma introducindo o seu número de documento (D.N.I., C.I.F., N.I.E., ...) e clave de acceso.
Número documento:
Clave:
RECUPERAR
¿ Esqueceu a súa clave de acceso ?
flechaPresentación de solicitudes  
cuadrado_blanco
Para presentar unha solicitude de rexistro na base de datos de formadores da EGAP, seleccione unha opción e prema o botón COMEZAR. Lembre que deberá chegar ata o terceiro paso da solicitude para que o rexistro se considere completado.
Solicitar rexistro como:
 Formadores    Persoa física
 Empresa
 Entidades colaboradoras    Persoa física
 Empresa
COMEZAR
Información Xeral | Aviso legal | Accesibilidade      © Escola Galega de Administración Pública