A&C ten por obxecto a difusión do coñecemento científico no ámbito das ciencias sociais, particularmente nas disciplinas da Ciencia Política e da Administración, a Economía e a Socioloxía, mediante a publicación de traballos de investigación e de estudos relacionados coas administracións e as políticas públicas, problemas políticos, sociais e económicos, caracterizados pola súa orixinalidade e calidade.