Información para as autoras/es

Ten interese en facer un envío a esta revista? Recomendámoslle que revise as seccións Envíos e Normativa para consultar a política da mesma, así como as Normas de publicación.

Os/ as autores/ as necesitan rexistrarse na revista para poder facer envíos, ou se xa están rexistrados poden simplemente identificarse e empezar o proceso de 5 pasos.

Consulte a Declaración de privacidade da revista, que garante aos/ as lectores/ as que os seus nomes e direccións de correo electrónico non se usarán con outra finalidade.