O rexistro e o inicio de sesión son necesarios para enviar elementos en liña e para comprobar o estado dos envíos recentes. Vaia a identificación para entrar cunha conta existente ou rexistre unha nova conta.

Como parte do proceso de envío, requíreselles aos autores que indiquen que o traballo cumpre cos seguintes requisitos, e que acepten que, de non ser así, este poida ser devolto ao autor.

  • O autor coñece e acepta o contido do regulamento pola que se rexe a revista e o seu código ético e de boas prácticas.
  • A petición non foi publicada previamente, nin se presentou a outra revista (ou se proporcionou unha explicación en Comentarios ao editor).
  • O ficheiro enviado está en formato OpenOffice, Microsoft Word, RTF, ou WordPerfect.
  • Engadíronse direccións web para as referencias onde foi posible.
  • O texto ten interlineado simple; o tamaño de fonte é 12 puntos; úsase cursiva no canto de subliñado (exceptuando as direccións URL); e todas as ilustracións, figuras e táboas están dentro do texto no sitio que lles corresponde e non ao final do todo.
  • O texto cumpre cos requisitos bibliográficos e de estilo indicados nas Normas para autoras/es, que se poden atopar en Acerca da revista.

Normativa da revista

Dereitos de autoría. Unha vez que o consello editorial acepte publicar calquera material (artigo ou recensión) recibido, os dereitos exclusivos e ilimitados para reproducir e distribuír os traballos en calquera forma de reprodución, idioma e país serán transferidos á Escola Galega de Administración Pública (EGAP).

Declaración de privacidade. Os nomes e direccións de correo-e introducidos nesta revista usaranse exclusivamente para os fins declarados por esta revista e non estarán dispoñibles para ningún outro propósito ou outra persoa.