Contacto

Escola Galega de Administración Pública.
Rúa de Madrid 2-4 – As Fontiñas. CP: 15707.
Santiago de Compostela, A Coruña, España.

Contacto principal

Escola Galega de Administración Pública
Xunta de Galicia
Teléfono 981546238

Contacto de atención ás persoas usuarias

Servizo de Estudos, Investigación e Publicacións
Teléfono 981546238