A arquitectura administrativa da Cultura en Italia. Análise do deseño organizativo da Administración para a tutela dos bens culturais

Jokin Babaze Aizpurua
Resumo

Recensión de Luis Miguel García Lozano: A arquitectura administrativa da Cultura en Italia. Análise do deseño organizativo da Administración para a tutela dos bens culturais. Editorial Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2019, 150 páxinas.

Detalles do artigo

Palabras chave
Cultura, Administración Cultural, Organización Institucional, Gobernanza Cultural