O proceso político e as novas tecnoloxías

Ricardo Chueca Rodríguez

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 25, 2007
Resumo

As TIC están incidindo coas suas prestacións no terreo dos procesos  políticos. Os ámbitos parlamentario e electoral son proba diso. Estúdanse algún dos efectos que están a producir neses campos. E, na segunda parte, establécense os criterios políticos e constitucionais que impiden, polo momento, un maior desenvolvemento das TIC en determinados aspectos.

Detalles do artigo

Palabras chave:
TIC, procesos parlamentarios, procesos electorais, publicidade electoral, interactividade, participación política, representación política