Dereito constitucional e elaboración das leis en España

Xosé Antón Sarmiento Méndez

Contido principal do artigo

Publicado: Mar 25, 2010
Resumo

A crise do concepto de lei no constitucionalismo actual comporta tamén cambios nos instrumentos que os poderes normativos (parlamentos e executivos) manexan para elaborar as normas. As declaracións constitucionais e a súa interpretación polo Tribunal Constitucional en España teñen evidentes consecuencias na práctica da actuación dos poderes públicos, singularmente no tocante ao labor dos intérpretes xurídicos tanto no plano xurisprudencial como doutrinal. O autor reflexiona sobre a experiencia española e galega desde a práctica da aplicación normativa e achega propostas de cambio que poden ser útiles para a mellora institucional e do ordenamento xurídico.

Detalles do artigo

Palabras chave
Constitución, Parlamento, control, Tribunal Constitucional, lei.