Algunhas reflexións sobre o presente e o futuro da democracia

José Manuel Canales Aliende

Contido principal do artigo

Publicado: Mar 26, 2018
Resumo

Este texto analiza as causas principais da crise actual da democracia, froito esencialmente da globalización, así como sobre o seu futuro, achegando unha visión positiva, sendo unha actualización e ampliación doutros textos propios sobre esta temática.

Detalles do artigo

Palabras chave
Democracia representativa, democracia participativa, crise, globalización, desafección cidadá, elites políticas, partidos políticos, nova cidadanía.