Diferenzas rexionais en gasto sanitario: unha análise de converxencia

David Cantarero Prieto

Contido principal do artigo

Publicado: Mar 26, 2018
Resumo

Neste traballo analizamos o gasto sanitario nas distintas comunidades autónomas españolas a través do estudo de converxencia durante un período de doce anos (2007-2018). En concreto, examinamos ese gasto desde dous puntos de vista: a porcentaxe que representa sobre o PIB rexional e en termos per cápita. Neste sentido, levamos a cabo esta análise a través de dous tipos de converxencia: σ e β. Os resultados empíricos obtidos indican a existencia de ambos os dous tipos de converxencia. Por conseguinte, pode afirmarse que as comunidades autónomas converxen cara a un mesmo estado estacionario en canto ás dúas vertentes de gasto sanitario consideradas.

Detalles do artigo

Palabras chave
Gasto sanitario, financiamento, descentralización, σ converxencia, β converxencia.