Decálogo sobre a nova normativa de protección de datos

José Julio Fernández Rodríguez

Contido principal do artigo

Publicado: Mar 26, 2018
Resumo

O artigo aborda os dez aspectos máis relevantes da nova normativa de protección de datos, sobre a base do Regulamento UE 2016/679 e a Lei orgánica 3/2018. Iso faise tanto desde un punto de vista descritivo como desde posicións máis analíticas e explicativas. Previamente realízase un enfoque situacional que subliña o papel que representa na actualidade o dereito fundamental á protección de datos no marco dunha Sociedade da Información hiperglobalizada. O enfoque, aínda que resulta preferentemente xurídico, complétase con aspectos sociolóxicos e politolóxicos.

Detalles do artigo

Palabras chave
Protección de datos, Regulamento (UE) 2016/679, LO 3/2018, dereito fundamental, principios, bases de lexitimación, dereitos, responsable de tratamento, delegado de protección de datos, autoridade de protección de datos, infraccións e sancións.