Os dereitos procesuais no Espazo Europeo de Xustiza Penal. Técnicas de harmonización

Valentina Faggiani

Contido principal do artigo

Publicado: Mar 26, 2018
Resumo

A obra monográfica da profesora Faggiani aborda desde o punto de vista constitucional o estudo dos dereitos procesuais no Espazo Europeo de Xustiza Penal (EEXP). Trátase dun tema de indubidable actualidade que nos coloca ante o xa clásico problema da construción xurídica da Unión Europea e do que se van extraer conclusións que sen dúbida desbordan a análise procesual penal que latexa no transfondo de toda a obra, análise que a autora realiza con brillantez pero que é só a base xustificativa da aproximación constitucional que enmarca toda esta investigación.

Detalles do artigo

Palabras chave
monográfica, faggiani, espazo europeo de xustiza penal,