A Orientación do ordenamento italiano en materia de prevención da corrupción

Giovanni Gallone
Resumo

A loita contra a corrupción é un dos temas máis críticos da Administración italiana. Tradicionalmente preferiuse un enfoque represivo, que se centrou no endurecemento das sancións penais. Só recentemente, sobre a base das experiencias xurídicas doutros países, se produciu un cambio cara á prevención. Desde este punto de vista, a corrupción é un risco endóxeno para a Administración que debe ser abordado a través da planificación de medidas organizativas. Aínda que se lograron bos resultados, os puntos de especial sensibilidade susceptibles de mellora seguen a ser numerosos.

Detalles do artigo

Palabras chave
Corrupción, Risco, Prevención, Administración pública, Transparencia, Planificación