O antídoto da corrupción: a calidade da gobernanza

Fernando Jiménez Sánchez
https://orcid.org/0000-0002-7273-4332
Resumo

Este artigo defende a necesidade de vincular o combate contra a corrupción cun obxectivo moito máis amplo, como é o da mellora da calidade da gobernanza, pero sen o cal as estratexias anticorrupción están chamadas a fracasar. Os países que mellor controlan a corrupción son tamén aqueles cunha maior calidade de goberno. Un poder executivo sometido a límites efectivos no seu exercicio para garantir a salvagarda do interese público en todas as súas actuacións non só permite un mellor control da corrupción, senón que, ao mesmo tempo, tamén asegura uns mellores niveis de prosperidade, un maior grao de igualdade de oportunidades, e, así mesmo, unhas doses máis altas de confianza institucional e social.

Detalles do artigo

Palabras chave
Corrupción, Gobernanza, Calidade de goberno, Estrategias anticorrupción, Límites efectivos del poder