A reforma do Imposto Municipal de Plusvalías: cuestións de coordinación

Francisco Pedraja Chaparro

Contido principal do artigo

Publicado: Xuñ 12, 2020
Resumo

O artigo céntrase en cuestións de coordinación entre o Imposto Municipal de Plusvalías e os impostos persoais que gravan esas ganancias de capital. A principal conclusión é que a proposta de reforma da Comisión de Expertos de 2017, en termos de coordinación, é a mesma que existe na actual lexislación e non permite eliminar a dobre imposición que se produce. Para conseguir ese obxectivo, é necesaria ademais unha dedución en cota no imposto persoal dunha parte do imposto municipal. O traballo finaliza con posibles extensións derivadas da complexidade do mecanismo de coordinación no caso do IRPF, da consideración do tipo de transmisión (onerosa ou gratuíta).

Detalles do artigo

Palabras chave
Financiamento local, Imposto Municipal de Plusvalías, coordinación impositiva e dobre imposición