Enfoque de riscos e prevención da corrupción deseñado polo Consello de Contas de Galicia. Referencia ao control financeiro local

Jose Manuel Pumares Besteiro
Resumo

O  Consello de Contas é consciente da necesidade de que os entes públicos de Galicia conten cun adecuado sistema de control interno que garanta a detección e a valoración de riscos, que permita aos órganos de xestión das diferentes administracións ter un perfecto coñecemento destas circunstancias para poder tomar decisións dirixidas tanto reducir as posibilidades de que os riscos ocorran como que as súas consecuencias sexan asumibles. Nesta contorna, o  Consello de Contas de Galicia deseñou unha metodoloxía en materia de xestión de riscos e prevención da corrupción.

Detalles do artigo

Palabras chave
Prevención, Corrupción, Fraude, Xestión de riscos, Administración local, Control interno, Control financiero