A COVID-19 dende a óptica das cadeas globais de valor: efectos e implicacións

Óscar Rodil Marzábal
https://orcid.org/0000-0002-9418-1281
Resumo

A irrupción da pandemia da COVID-19 en 2020 supón o maior desafío ao que se enfrontan as sociedades modernas dende a Segunda Guerra Mundial, afectando a múltiples ámbitos da súa existencia. Máis alá da disparidade internacional no grao de priorización por parte dos gobernos da posta en marcha de medidas orientadas a velar pola supervivencia e saúde das persoas, xorde o difícil reto de minimizar o impacto económico derivado do contexto de crise pandémica. Este traballo analiza os efectos e implicacións derivadas da COVID-19 nun contexto de globalización avanzada como o actual, no que moitas actividades económicas participan en cadeas globais de valor, como resultado da fragmentación produtiva internacional.

Detalles do artigo

Citas
Abe, M. e Ye, L. 2013. «Building Resilient Supply Chains against Natural Disasters: The Cases of Japan and Thailand», en Global Business Review, 14(4): 567-586. https://doi.org/10.1177/0972150913501606.

Arndt, S.W. e Kierzkowski, H. 2001. Fragmentation: new production patterns in the world economy. Oxford: Oxford University Press.

Baldwin, R. 2013. «Global supply chains: why they emerged, why they matter, and where they are going», en D. Elms e P. Low (eds.), Global value chains in a changing world. Geneva: World Trade Organization / Fung Global Institute / Temasek Foundation Centre for Trade & Negotiations. https://doi.org/10.30875/0b68ab34-en.

Campos, H. e Rodil, O. 2020. «Sectoral impacts of the activity standstill due to external shocks such as COVID-19: An approach based on the hypothetical extraction applied to the external insertion of the Spanish economy», en Revista de Economía Mundial, 56 (Special Issue: COVID-19 and World Economy. Preliminary analysis).

CEPAL. 2020. «Los efectos del COVID-19 en el comercio internacional y la logística», en Informe Especial COVID-19, 6, 6 de agosto de 2020 (dispoñible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45877/1/S2000497_es.pdf).

Gereffi, G. 1994. «The Organization of Buyer-Driven Global Commodity Chains: How U.S. Retailers Shape Overseas Production Networks», en G. Gereffi e M. Korzeniewicz (eds.), Commodity Chains and Global Capitalism. Westport, Connecticut London: Praeger.

Hopkins, T.K. e Wallerstein, I. 1977. «Patterns of Development of the Modern World-System», en Review (Fernand Braudel Center), 1(2): 111-145.

Hopkins, T.K. e Wallerstein, I. 1986. «Commodity Chains in the World-Economy Prior to 1800», en Review (Fernand Braudel Center), 10(1): 157-170.

Humphrey, J. e Schmitz, H. 2002. «How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters?», en Regional Studies, 36(9): 1017-1027. https://doi.org/10.1080/0034340022000022198.

Koopman, R., Powers, W., Wang, Z. e Wei, S-J. 2010. «Give credit where credit is due: Tracing value added in global production chains», en Working Paper, 16426. https://doi.org/10.3386/w16426.

Lampón, J.F., Lago-Peñas, S. e González-Benito, J. 2015. «International relocation and production geography in the European automobile components sector: The case of Spain», en International Journal of Production Research, 53(5): 1409-1424. https://doi.org/10.1080/00207543.2014.942757.

Shih, S. 1992. Empowering technology – making your life easier. New Taipei: Acer.

Wang, Z., Wei, S-J., Yu, X. e Zhu, K. 2017. «Measures of Participation in GlobalValue Chains and Global Business Cycles», NBER Working Paper, 23222. https://doi.org/10.3386/w23222.

World Bank e World Trade Organization. 2019. Global Value Chain Development Report 2019: Technological Innovation, Supply Chain Trade, and Workers in a Globalized World (English). Washington, D.C.: World Bank Group (dispoñible en: http://documents.worldbank.org/curated/en/384161555079173489/Global-Value-Chain-Development-Report-2019-Technological-Innovation-Supply-Chain-Trade-and-Workers-in-a-Globalized-World).

World Trade Organization. 2020a. «El comercio da muestras de reactivarse tras los efectos de la COVID-19, pero la recuperación sigue siendo incierta», en PRESS862 Comunicado de prensa, 6 de outubro de 2020 (dispoñible en: https://www.wto.int/spanish/news_s/pres20_s/pr862_s.htm)

World Trade Organization. 2020b. «El comercio de servicios cae un 30 % en el segundo trimestre mientras la COVID-19 hace estragos en el sector de los viajes internacionales», en Noticias, 23 de outubro 2020 (dispoñible en: https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/serv_22oct20_s.htm).
Palabras chave
COVID-19, pandemia, cadeas globais de valor, efectos e implicacións, actividade económica, fragmentación produtiva internacional