A regulación dos algoritmos

Yolanda Noguerol Díaz

Contido principal do artigo

Publicado: Mar 21, 2021
Páxinas: 543-548
Resumo

Recesión de Alejandro Jose Huergo Lora (dir.), Gustavo Manuel Díaz González (coord.): La regulación de los algoritmos. Aranzadi Thomson Reuters, Navarra, 2020, 368 páxinas.

Detalles do artigo