A dictadura e a Constitución española de 1978

Francisco Vila Conde
https://orcid.org/0000-0003-3024-4287
Resumo

A ditadura é un tabú nos réximes liberal-positivistas. Neles, o substantivo ditadura só é empregado para designar e deostar o inimigo político. No entanto, esta vulgarización do termo en nada contribúe ao estudo da ditadura como institución xenuinamente xurídica. Neste traballo, analizamos a ditadura desde a súa dimensión xurídica en relación cun tema de actualidade –o COVID-19– e o seu posible encaixe ou non dentro do sistema constitucional de 1978 en situacións de excepcionalidade. Para iso, pártese da tipoloxía schmittiana e da diferenza entre ditadura comisaria e ditadura soberana.

Detalles do artigo

Palabras chave
Ditadura soberana, ditadura comisaria, decisionismo, positivismo, Constitución española, estado de alarma, estado de excepción, estados excepcionais