O Plan “España Puede” e a gobernanza territorial

Serafin Pazos Vidal
https://orcid.org/0000-0002-3878-6008
Resumo

 O Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia “España Puede” busca gastar ata 70.000 millóns en subvencións ata 2026 do novo fondo “Next Generation EU”. A súa  xestación ata a súa presentación á Comisión a finais de abril de 2021 xerou unhas enormes expectativas sobre o seu potencial como instrumento anticrise e para afrontar as reformas estruturais pendentes pero tamén controversias sobre a súa posible xestión territorial. O Mecanismo de Recuperación e Resiliencia tende a unha xestión centralizada para facer investimentos non moi diferentes aos dos fondos tradicionais, o que  supón unha crítica conceptual á Política Rexional da UE. Neste artigo faise unha primeira aproximación aos 110 Investimentos do “Plan España Puede” e ás súas consecuencias para a gobernanza territorial española.   

Detalles do artigo

Palabras chave
Next Generation UE, cohesión territorial, Gobernanza Multinivel, Plan de recuperación, COVID-19