O Diagnóstico Territorial: un instrumento na defensa da provisión dos servicios públicos locais

Manuel Octavio Del Campo Villares
https://orcid.org/0000-0002-0839-9154
Vanessa Miguéns Refojo
https://orcid.org/0000-0002-1467-8299
Ana Cid Bouzo
Resumo

Este traballo estuda a fusión de catro municipios da provincia da Coruña, como guía de traballo á hora de asegurar a sustentabilidade municipal no eido rural. Para identificar a adecuación da reforma administrativa formulada, pártese dun amplo diagnóstico territorial do espazo investigado, que servirá de referencia para acadar o obxectivo de mellorar a prestación dos servizos locais e xustificar ante a cidadanía a modificación da planta municipal. A análise do espazo investigado revela a necesidade da fusión para asegurar unha provisión local eficiente, equitativa e sustentable. Isto débese á escaseza de servizos, á súa complexa accesibilidade, a unha poboación envellecida e á falta de base socioeconómica...

Detalles do artigo

Palabras chave:
Despoblamento, concello, servicios públicos, sostibilidade, diagnosis territorial