Os Os toques de recollida, confinamentos territoriais, prohibicións de pequenas reunións e de actividades e horarios na contención da COVID-19 A súa polémica adopción baixo a lexislación de saúde ou o estado de alarma e propostas de futuro

Lorenzo Cotino Hueso
https://orcid.org/0000-0003-2661-0010
Resumo

Analízanse os “toques de recollida”, os confinamentos territoriais ou perimetrais, as prohibicións de pequenas reunións, así como as menos estudadas restricións de actividades e horarios dos establecementos e as súas dubidosas garantías. Todas estas restricións analízanse baixo os estados de alarma ou o moi cuestionable abeiro do artigo 3 da Lei orgánica 3/1986. Afírmanse liñas e criterios para unha desexable futura regulación. Finalmente conclúese que, especialmente o goberno e o lexislador estatal, non superaron o “test de estrés” ao sistema xurídico, á espera de melloras normativas.

Detalles do artigo

Palabras chave
dereitos fundamentais, Covid-19, pandemia, liberdade de circulación, confinamentos, dereito de reunión, lexislación de saúde