Diálogos metaxudiciais en Estrasburgo. O Tribunal Europeo de Dereitos Humanos e o Comité para a Prevención da Tortura

Alejandro Villanueva Turnes
https://orcid.org/0000-0002-8044-6189
Resumo

Recensión de  ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Ignacio (2021): Diálogos metajudiciales en Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité para la Prevención de la Tortura. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 167 páxinas. 

Detalles do artigo

Palabras chave:
.