Crónica da xornada "O Dereito e os Animais"

Julia Ammerman Yebra
https://orcid.org/0000-0001-7858-0541
Resumo

A Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela acolleu durante a tarde do luns 4 de febreiro de 2019 a Xornada "O Dereito e os Animais". Nela debatíronse temas como o vínculo existente entre o maltrato animal e a violencia interpersoal, a reforma do Código civil relativa ó rexime xurídico dos animais, ou a lei galega sobre protección e benestar dos animais de compañía en Galicia. 

Detalles do artigo

Palabras chave
dereito, maltrato animal, réxime xurídico dos animais, proteccion e benestar animal