A nova política na España do século XXI causas, xénese e evolución

Alfonso A. López Rodríguez
https://orcid.org/0000-0003-3012-5667
Resumo

As demandas ciudás dunha nova política para que fose adoptada polos actores e representantes institucionais xorden como resultado do impacto da gran recesión dentro dun sistema político como ó español. Este xa arrastraba deficiencias manifestadas na particular cultura política do país. O obxectivo do presente traballo é analizar as causas materiais que determinaron a emergencia das ditas demandas cidadás e como acabaron por se plasmar en movementos sociais para, finalmente ser instrumentalizadas por organizacións partidistas.

Detalles do artigo

Palabras chave
nova política, movementos sociais, crise económica, política partidista, globalización