A controvertida caracterización do contrato administrativo especial

Estela Vázquez Lacunza

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 21, 2017
Resumo

Os contornos non sempre claros do contrato administrativo especial dependeron no noso dereito do deslinde entre os contratos administrativos e os contratos privados. Pero o seu ámbito viuse reducido na medida en que se foron incorporando as tipoloxías dos contratos públicos do dereito europeo. Isto ocasionou que a súa utilización sexa cada vez máis restritiva e arbitraria, quedando como unha particularidade “especial” dentro do novo texto da lei de contratos que, en definitiva, os relega a representar un papel secundario, condenándoos á súa desaparición, xa que a súa aplicación práctica é cada vez máis limitada.

Detalles do artigo

Palabras chave:
Contratos públicos, contrato administrativo, contrato privado, contrato administrativo especial.