Para rexistrar un usuario e usar as aplicacións da EGAP diríxase ao sistema de autenticación de usuarios da EGAP.