Regulamento

Normas editoriais

Código ético e de boas prácticas

Dereitos de autor

Política de control de plaxio

Política de preservación de arquivos dixitais

Protocolos de interoperabilidade