Política de preservación de arquivos dixitais

Esta revista desenvolve diversos procesos destinados a garantir a accesibilidade permanente dos obxectos dixitais que alberga nos seus propios servidores:

- Copias de seguridade.

- Seguimento da contorna tecnolóxica para prever posibles migracións de formatos ou software obsoletos.

- Metadatos de preservación dixital.

- Utilización de DOI.

Os arquivos publicados nesta páxina web están dispoñibles en formatos facilmente reproducibles.