Información para lectoras/as

Animamos aos lectores/as a rexistrarse no servizo de notificación de publicacións da revista. Utilice a ligazón de Rexistro da parte superior da páxina de inicio da revista.

Como resultado do rexistro, o lector/recibiraa por correo electrónico a Táboa de contidos de cada número da revista. Esta lista tamén permite que se lle atribúa á revista un certo nivel de apoio ao número de lectores/as.

Consulte a Declaración de privacidade da revista, que garante aos lectores/as que os seus nomes e direccións de correo electrónico non se empregarán con outros fins.