Instrumentos e perspectivas para un modelo integrado de intervención pública na economía. Os fondos europeos de investimento e os long-term investors nacionais*

Giovanni Maria Caruso

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 21, 2017
Resumo

O sistema europeo proporcionouse desde hai tempo con instrumentos financeiros que, tendo a capacidade de canalizar unha enorme cantidade de recursos que apoien as políticas industriais, poden usarse tanto con fins instrumentais, cunha mera misión de financiamento como para os efectos de alcance máis amplo. Trátase do Fondo Europeo de Investimentos (FEI) e o Fondo Estratéxico de Investimentos Europeos (FEIE), que se examinan neste estudo para coñecer o seu potencial específico.

Detalles do artigo

Palabras chave:
Bancos nacionais de promoción, fondos de investimentos estratéxicos, intervención pública na economía