A revogación de actos administrativos favorables

F. Iglesias González

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 21, 2017
Resumo

Comeza esta obra cunha aproximación histórica ao principio de irrevogabilidade dos actos declarativos de dereitos, realizando posteriormente unha análise da noción de revogación utilizada na lexislación e a xurisprudencia, definindo os contornos da competencia, a xustificación, os requisitos e os límites, e finalizando cun estudo da vinculación da revogación á protección da garantía patrimonial dos cidadáns

Detalles do artigo

Palabras chave:
Irrevogabilidade dos actos, dereitos, patrimonial, garantia patrimonial