Reflexións xurídicas sobre a contratación dos poderes adxudicadores distintos dunha Administración pública

M.ª Fuensanta Gómez Manresa

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 21, 2018
Resumo

Este traballo analiza, desde unha óptica práctica, determinadas cuestións polémicas que xiran arredor do réxime xurídico dos poderes adxudicadores distintos dunha Administración pública no marco da nova Lei de contratos do sector público.

Detalles do artigo

Palabras chave:
Contratación pública, PANAP