A disciplina da modificación do obxecto do contrato da Lei 9/2017 de contratos do sector público

Isabel Gallego Córcoles

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 21, 2018
Resumo

O traballo esboza unha primeira valoración da regulación dos modificados contractuais introducida por Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público. A norma, malia introducir un réxime máis flexible que o previsto no xa derrogado Real decreto lexislativo 3/2011, en máis dunha ocasión matiza a disciplina establecida na Directiva sobre contratación pública

Detalles do artigo

Palabras chave:
Contratos públicos, modificación, resolución, condicións esenciais.