O sistema administrativo de control interno e de supervisión da contratación pública

Dolors Canals Ametller

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 21, 2018
Resumo

Este artigo describe o sistema administrativo de control interno e de supervisión da contratación pública española, especialmente a partir do exame das unidades administrativas creadas pola Lei de contratos do sector público de 2017 e, en particular, da Oficina de Regulación e Supervisión da Contratación Pública. Alúdese tamén aos órganos de control externo, como o Tribunal de Contas, que exercen á súa vez o control económico e financeiro do sector público contratante. 

Detalles do artigo

Palabras chave:
Contratación pública, corrupción, cumprimento normativo, control xurídico e financeiro, supervisión administrativa.