Sobre a necesidade de reforma do Estado e/ou dalgunhas das súas institucións xurídicas fundamentais

Iñaki Lasagabaster Herrarte

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 21, 2018
Resumo

Este artigo contén un comentario da obra Memorial para la reforma del Estado, integrada por 118 traballos, sistematizados en tres volumes, que foron realizados como homenaxe á actividade académica do profesor Muñoz Machado, salientando os elementos centrais dos debates que se suscitan ao longo dela.

Detalles do artigo

Palabras chave:
Fontes do dereito, autonomía, Administración, actividade da Administración, dereito europeo, dereitos fundamentais.