A apostasía no Dereito confesional e comparado

Roca M.J.

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 22, 2018
Resumo

Esta obra concibiuse e elaborouse tendo en conta a antedita realidade poliédrica; en consecuencia, pode ser divida en dúas partes: por un lado, nela estúdase a apostasía no dereito confesional –no dereito canónico, no capítulo primeiro, e nos dereitos confesionais das minorías xudía, musulmá e protestante, no capítulo segundo– e, por outro lado, no dereito estatal –español, no capítulo terceiro, e alemán, austríaco e suízo, no capítulo cuarto–.

Detalles do artigo

Palabras chave:
apostasia, direito confesional, dereito canonico, derito estatal