De novo sobre os negocios xurídicos excluídos da Lei de contratos do sector público: encargos a medios propios personificados e transferencias de competencias entre entidades públicas

Marc Vilalta Reixach

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 22, 2018
Resumo

Como vén sendo habitual, unha das cuestións problemáticas que derivan da aplicación da nova LCSP reside na determinación do seu ámbito material de aplicación, é dicir, que contratos deben quedar suxeitos á dita norma. Neste sentido, o noso traballo pretende contribuír a tal discusión, analizando xuridicamente dous dos supostos que poderían quedar excluídos do ámbito de aplicación da LCSP.

Detalles do artigo

Palabras chave:
Contratación pública, encomenda de xestión, medios propios personificados, colaboración públicopúblico, xestión de servizos públicos, xestión directa.