Xurisdición voluntaria: unha reforma lexislativa pendente para a nova lexislatura

Antonio Fernández de Buján

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 22, 2011
Resumo

É hora xa de que a Xurisdición voluntaria deixe de ser un campo de experimentación do lexislador. Estamos ante a oportunidade de modernizar a Xustiza nesta materia e de facelo con vontade de permanencia no tempo, desde unha posición de consenso e de progreso, nunha esfera do Ordenamento de marcado carácter técnico-xurídico.

Detalles do artigo

Palabras chave:
Xurisdición voluntaria; autoridade xurisdicional; secretario do tribunal; notario; rexistrador.