A ordenación do litoral en Galicia: bases conceptuais, presupostos políticos e réxime xurídico vixente

Dr. Francisco Javier Sanz Larruga

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 22, 2011
Resumo

Despois de expoñer as bases conceptuais e xurídicas da ordenación do litoral en Europa e en España, analízanse os precedentes normativos de ordenamento da Comunidade Autónoma de Galicia sobre a ordenación e planificación das súas zonas costeiras. Finalmente, estúdase o Plan de ordenación do litoral de Galicia aprobado polo Decreto 20/2011.

Detalles do artigo

Palabras chave:
litoral, xestión integrada de zonas costeiras, ordenación do territorio, urbanismo, medio natural, Galicia.