A evolución do modelo territorial en Galicia. Unha interpretación económica e espacial

Daniel González Franco

Contido principal do artigo

Publicado: Mar 22, 2011
Resumo

Este artigo pon de manifesto a continua interdependencia histórica entre a evolución da economía política dos sistemas de goberno establecidos polas elites galegas e a conformación do seu modelo territorial, destacando nesa viaxe dous elementos fundamentais.

Detalles do artigo

Palabras chave
Modelo territorial, economía política, colapso, capital espacial, diseminación, complexidade.