EGAP 2.0: Contorno colaborativo para a xestión do coñecemento nas Administracións pública s de Galicia

Carmen Voces López

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 22, 2011
Resumo

No ano 2001 Tim O Reilly acuña o concepto de Web 2.0 para designar a evolución de Internet cara a maiores niveis de interactividade cun funcionamento cada vez máis sinxelo e intuitivo

Detalles do artigo

Palabras chave:
Web 2.0, e-learning 2.0, comunidades virtuais, conectivismo, lifelong