Xurisprudencia contencioso-administrativa

Francisco de Cominges Cáceres

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 22, 2012
Resumo

Explicación de diferentes sentenzas apoianda a Administración Local para: Competencia dos Concellos para autorizar e condicionar a instalación de estacións e antenas de telefonía móbil, Reclamacións de pagamento de contratistas das Administracións locais. Inaplicación das medidas cautelares contra a inactividade administrativa establecidas na reforma da Lei de loita contra a morosidade aos contratos celebrados antes da súa entrada en vigor, Servizo de recollida e tratamento de lixos. Natureza de taxa e non de prezo público. Servizo obrigatorio. Deber de pagamento con independencia de que o inmoble ao que se refire a taxa xere ou non residuos, Anulación de orzamentos municipais por non ter sido obxecto de negociación colectiva.

Detalles do artigo

Palabras chave:
Xurisprudencia contencioso-administrativa, TSXG, Sentenzas