Fundamentos e regulación dos recursos administrativos

José Mª Boquera Oliver

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 20, 1994
Resumo

Neste artigo o autor, fala sobre as decisións que se tomaban en referencia aos actos administrativos (destruílos, modificalos...) que cambian a partir da Constitución de 1978, xa que dende ese momento ditos actos administrativos quedan regulados pola mesma.

Detalles do artigo

Palabras chave:
constitución, actos administrativos, recurso, Tribunal, regulación