As Comunidades Autónomas e as Corporacións Locais (en especial, provincias e municipios

Juan J. Lavilla Rubira

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 20, 1994
Resumo

Este texto reproduce as palabras ditas polo autor nunha presentación que fixo sobre as relacións existentes entre as administracións autonómicas e locais no noso Estado. Estas relacións di o autor que poden basarse en tres principios que son: competencia, cooperación e supremacía explicando cada un deles neste artigo.

Detalles do artigo

Palabras chave:
comunidade autónoma, corporación local, competencia, cooperación, lealdade, supremacía, lei, Estado